Coole Updates
Wist u dat ....

Hoog opgeleiden

Geplaatst op: 03-04-2014 door Peter van den Berg

Het leuke van Stadstalent is dat we naast laag opgeleide cliënten geregeld universitair opgeleiden mogen begeleiden naar werk. Ook onder deze groep komt langdurige werkloosheid voor. Soms door verkeerd zoekgedrag, soms door een te specialistische kennis waarmee je binnen Twente niet verder komt, soms door in de persoon gelegen oorzaken.                                                                         

Stadstalent kiest voor de hoogopgeleiden een wat andere benadering. Een deel van het begeleidingsproces loopt hetzelfde als voor alle andere cliënten, zoals intakegesprek, schrijven van het ontwikkelplan, e.d.                                                                                                                                          

Voor hoog opgeleiden gelden verder echter wat andere regels. Uitgangspunt is namelijk het principe dat indien je hoog bent opgeleid je bereid dient te zijn te accepteren dat Nederland jouw speeltuin is. In Twente zijn soms te weinig vacatures voor het vakgebied waarin je bent opgeleid of de vakkennis is dermate specialistisch dat de kans van slagen in onze regio te klein is. Stadstalent zoekt het dan verder weg en probeert vanuit de kennis en kunde van de cliënt contacten met bedrijven elders in het land te leggen.   Op zich al een lastig traject, zeker als familie en kennissen/vriendenkring in onze regio woont.  Maar bedrijven benaderen in bv. het westen van het land is ook voor Stadstalent een uitdaging.                                                                                                                                                             

Wat verder afwijkt is de werkgeversbenadering. Indien een ingenieur of een orthopedagoog geplaatst moet worden, legt Stadstalent zo hoog mogelijk in de organisatie het contact. De beslissing om zo iemand in te willen huren wordt namelijk bijna altijd op directieniveau genomen. Dáár weten ze welke tactisch-strategische of zwaar operationele functies nodig zijn.     

                                                                                                                              Het leuke van deze benadering is, dat indien Stadstalent erin slaagt op dat topniveau binnen te komen en daar het vertrouwen te winnen, de rest van de organisatie ook makkelijker te bewerken is. De directie vindt het immers goed! Hierdoor kan Stadstalent ook andere cliënten kansen bieden en hen bij betreffende werkgevers voorstellen en plaatsen.Terug naar het nieuwsoverzicht

 

Kijk hier de video

Filmpje over onze wijze van coaching.


Wil je de volgende nieuwsbrief ook ontvangen?