Coole Updates
Wist u dat ....

Nieuw Elan!

Geplaatst op: 19-04-2017 door Marcel Krumm

Inmiddels is de economie aan het aantrekken en is er een stijgende vraag op de arbeidsmarkt. Maar wat doe je als gemeente met de clienten die (nog) niet aan de eisen van de arbeidsmarkt voldoen?
 
Deze tijd tijd van economische groei vraagt om een goede methodiek om mensen te ontwikkelen en hiermee de aansluiting te laten vinden op de vraag. Stadstalent heeft zeer ruime ervaring om deze trajecten met goed resultaat vorm te geven.

Wel is de tijdgeest waarin Stadstalent werkte veranderd, met name ten aanzien van de mening over het werken met behoud van uitkering. Helaas is dit instrument door anderen te vaak ingezet waarbij de belangen van de clienten uit het oog werd verloren. Het gevolg is dat het onderling vertrouwen tussen clienten, gemeenten en werkgevers is aangetast.

Vandaar dat het goed is een oplossing te bieden waarbij dit vertrouwen weer kan worden hersteld. Stadstalent zoekt de oplossing door tijdens de ontwikkelperiode de werkgever te betrekken bij het betalen van de productiviteit. Aangezien 100% loon niet haalbaar is wordt gekeken naar het ontzorgen van de werkgever en als Stadstalent de clienten zelf in dienst te nemen om hen vervolgens tegen een reële waarde te detacheren. Door dit ontwikkeltraject bij de werkgever intensief te volgen (jobcoaching) worden de belangen van alle partijen in evenwicht gehouden.
  • De werkgever schoolt en traint haar eigen toekomstige werknemers en wordt hiermee financieel door de gemeente ondersteund en door stadstalent ontzorgt.
  • De client krijgt snel een dienstverband (bij Stadstalent) waarbinnen een ontwikeltraject naar een reël toekomstperspectief wordt geboden, inclusief intensieve begeleiding om dit traject tot een succes te maken.
  • De gemeente krijgt per direct een schadelastbeperking op het buigbudget en maakt hiermee duurzame uitstroom mogelijk voor een bredere doelgroep dan alleen de direct bemiddelbaren.

Wij zijn nu op zoek naar gemeenten die met Stadstalent als partner aan de slag willen en, met deze voor alle partijen positieve werkwijze, hun uitstroomresultaat aanzienlijk willen verbeteren.

Interesse? Neem dan contact met mij op:
Marcel Krumm 06 19373815

Terug naar het nieuwsoverzicht

 

Kijk hier de video

Filmpje over onze wijze van coaching.


Wil je de volgende nieuwsbrief ook ontvangen?